Till senaste kommentaren

Hur gör jag för att bokföra / omföra årets resultat?

Hur gör jag för att bokföra / omföra årets resultat?

Kommentarer

 • Hej,

  Om företaget gjort ett positivt resultat (exempelvis +50.000) omförs resultatet på följande sätt:

  Konto 2999 Redovisat Resultat i kredit 50 000,00
  Konto 8999 Redovisat Resultat i debet 50 000,00

  När du nu efter omförningen tar ut en Resultatrapport ska beloppet på 8999 stå som minusbelopp. I vårt exempel:

  8999 Redovisat resultat -50.000,00

  Kontrollera att Beräknat resultat är 0,00 så ska allt stämma.

  Eftersom det i verkligheten är ett positivt resultat innebär det att intäkterna är större än kostnaderna och för att detta då ska nollställas måste alltså ett kostnadskonto ökas på.

  Om företaget gjort ett negativt resultat (exempelvis -50.000) omförs resultatet på följande sätt:

  Konto 2999 Redovisat Resultat i debet 50 000,00
  Konto 8999 Redovisat Resultat i kredit 50 000,00

  När du nu efter omföringen tar ut en Resultatrapport ska beloppet på 8999 stå som positivt belopp. I vårt exempel:

  8999 Redovisat resultat 50.000,00

  Kontrollera även i detta fall att Beräknat resultat är 0,00 så ska allt stämma.

  Observera att kontona ovan är standardkonton. Kanske använder du andra konton i ditt företag.
  Margareta Support
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.