Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Byte av kassadator

Vid ett datorbyte förs inte gammal data över till den nya datorn. Ni kan alltså inte få ut gamla kvittojournaler eller månadsrapporter igen från det som registrerats i den gamla kassadatorn.
https://login.hogiasmart.se finns däremot all försäljningsinformation sparad.

Gamla datorn:

  • Tag ut kvittojournaler och månadsrapporter

Nya datorn:
  • Installera kassan. (Kontakta supporten om ni behöver få installationsdokumentet skickat)
  • Innan ni trycker på programikonen för Smart kassa måste ni ringa in till oss, så att vi får återaktivera kassasignaturen. (Detta är viktigt eftersom kassaregistret och dess unika kassasignatur är registrerat hos Skatteverket. Även vissa kontrollenheter är låsta till en specifik kassasignatur)
  • Sätt i kvittoskrivaren och kontrollenheten i datorn.
  • Starta kassan och ni kommer till steg 1, där loggar ni in med ert HogiaID:                                                                                                                      
  • I steg 2 skall ni välja ledig kassaplats, d v s  samma kassasignatur som på den tidigare kassan                                                                                                                                                                      
Hogia Small Office Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.